Vacaria se prepara para a feira de pequenas frutas, artesanato e mel