Atirador persegue e mata vítima dentro de disk bebidas