Carro de luxo é apreendido recheado de agrotóxicos